Funabashi 2022-06-23 10:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Shine Polaris Yuta Sato Kenji Okamura -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
2 Vanellope Masato Hayashi Tatsuya Yamaguchi -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
3 Makkuro Man Nobuhiro Shibuya Toshiki Yamamoto -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
4 Ayasan Happiness Satoshi Saito Joji Wada -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
5 Lovesick Flame Gen Hayashi Ryo Kosugi -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
6 Maetel Masakazu Kawashima Masashige Honda -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
7 Sky Hurricane Yasuhide Yoneya Takayuki Yano -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
8 Maile Lei Mitsuhiro Okabayashi Taito Mori -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
9 El Roi Y YANO Shun Ishizaki -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
10 Tokino Premier Nobuhiro Yamada Shotaro Kawashima -
06/23 08:18
-
06/23 10:02
11 Masano Etoile Satoshi Saito Tsubasa Sasagawa -
06/23 08:18
-
06/23 10:02