Pts

1 2 3 4
Bohuslav Kaloc 11 7 11 11
Vasil Stempak 2 11 8 7