Pts

1 2 3 4 5
Ece Harac 8 9 11 6 7
Sutirtha Mukherjee 11 11 9 11 11