Pts

1 2 3 4 5
Yuryi Shchepanskyi 5 11 11 9 11
Alexander Tkachenko 11 9 5 11 7