Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Strutynskyi 11 11 5 10 4
Yehor Kovpak 5 9 11 12 11