Pts

1 2 3 4
Mykola Lytvynenko 4 12 11 11
Sergey Filatov 11 10 6 9