Pts

1 2 3 4
Dmitriy Kim 11 4 11 11
Ruslan Yaremenko 6 11 5 8