Pts

1 2 3 4 5
Sergey Pisklov 11 11 11 6 9
Vitaliy Solovey 7 6 13 11 11