Pts

1 2 3 4 5
Miu Hirano 4 11 11 10 9
Yubin Shin 11 5 3 11 11