Pts

1 2 3 4 5
Miyu Nagasaki 11 10 11 7 11
Shuto Narumi 4 11 10 11 7