Pts

1 2 3 4
Vadim Batalov 6 11 11 11
Maksim Sorokin 11 8 7 8