Pts

1 2 3
Dmitry Petrochenko 6 10 14
Sergey Martyukhin 11 12 16