MAGAZA 0-1 Cyber Wolves 2023-02-17 18:45

MAGAZA   Cyber Wolves
3 3
Kills
13 13
38102 38102
Gold
50248 50248
4 Assists 37

Player statistics

Name (MAGAZA) LevelK/D/AMinions
Krasimir Zhelyazkov 12 0/1/1 154
Teodor Milosevic 10 0/4/1 13
Hristo Vangelov 14 2/3/1 175
Erkan Senol 14 0/3/1 201
Andrey Yakovlev 12 1/2/0 208
Name (Cyber Wolves) LevelK/D/AMinions
Candea Marian Andrei 14 6/0/6 255
Nikola Peshevski 14 1/1/7 194
Luka Kralj 14 3/0/6 198
Andrija Jovanovic 15 1/2/7 169
Igor Radusinovic 12 2/0/11 5

Pts

1 T
3 0
13 1

Extra

  • Best of Sets: 1