Pts

1 2 3
Dmitriy Tunitsyn 8 11 8
Sergey Morozov 11 13 11