Pts

1 2 3
Sergey Morozov 10 10 8
Vyacheslav Tsvetkov 12 12 11