Pts

1 2 3
Aleksandr Gusev 12 11 11
Mikhail Mukhamedzhanov 10 6 6