Pts

1 2 3
Oleg Orlov 5 7 8
Oleg Moshnikov 11 11 11