Pts

1 2 3 4
Oleg Orlov 11 11 8 11
Mikhail Nurmukhamedov 9 9 11 6