Pts

1 2 3 4
Vladislav Chahur 17 11 6 6
Igor Mekhasiuk 15 13 11 11