Ascot Park 2023-01-27 00:20

NC Dog Start Odds End Odds
1 Homebush Cardi
2 2 Frank 1.720
01/27 00:15

01/27 00:22
3 3 Mitcham Andy 2.050
01/27 00:15

01/27 00:22
4 Homebush Yoshi -
01/27 00:20
5 4 Pinky -
01/27 00:20
6 Homebush Snoop -
01/27 00:20
7 1 Homebush Vinny -
01/27 00:20
8 Flashback Fred -
01/27 00:20