Tokyo City Keiba 2023-05-26 05:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Jin Stage Motohiro Akamine Hisayoshi Higashihara SP
05/25 11:40
-
05/26 05:32
2 1 Strike Ryuichi Yoshii Sho Yoshii SP
05/25 11:40
-
05/26 05:32
3 Champagne Fight Masahiro Fukuda Taito Mori SP
05/25 11:40
-
05/26 05:32
4 4 You Hinata Yoriaki Murakami Genki Fujimoto SP
05/25 11:40
-
05/26 05:32
5 Candy Girl Hitoshi Horie Naoki Machida SP
05/25 11:40
-
05/26 05:32
6 3 Miss Beans Kazuya Omiya Hiroshi Chida SP
05/25 11:40
-
05/26 05:32
7 Assos Kenji Tsukioka Wada Joji SP
05/25 11:40
-
05/26 05:32
8 2 Hidaka Honsen Kazumasa Sakamoto Tsubasa Sasagawa SP
05/25 11:40
-
05/26 05:32