Pts

1 2 3 4 5
Nazarii Sydorak 11 11 5 12 9
Volodymyr Kuzmych 2 7 11 14 9