Pts

1 2 3 4
Andrii Kovrikov 11 8 8 13
Igor Shyndel 4 11 11 15