Pts

1 2 3 4
Evgeniy Ilyukhin 11 11 8 11
Dmitrii Lialichev 7 4 11 4