Pts

1 2 3 4 5
Andrey Pravednov 8 11 7 11 11
Alexey Uvarov 11 5 11 8 7