Pts

1 2 3 4
Evgeniy Ilyukhin 11 8 11 11
Dmitry Evlakhin 9 11 7 2