Tokyo 2023-05-28 01:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Pietersite ISSEI MURATA Kosei Miura SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
2 1 Zeus Bisty Jiro Ono H Kitamura SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
3 T M Leonte Tatsuhiko Ishikuri Makoto Sugihara SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
4 Mattina M Saito Ryuto Yokoyama SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
5 Survival Cute Yuji Wada Hayato Yoshida SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
6 3 Kurino Albatross Shinichi Ito Masami Matsuoka SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
7 Letter My Heart K Hagiwara Mirai Iwata SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
8 Smart Solomon Y Kato Taichi Nishimura SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
9 Queen Rebecca Toshiaki Tajima Takezo Nagano SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
10 Cal Dawn Mizuki Takayanagi K Tosaki SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
11 Ebb And Flow Shintaro Suzuki Yuji Tannai SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
12 Hakusan Montju Yoshinori Muto Shuto Kobayashi SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
13 Sunset Very Yasutoshi Matsunaga Keishi Yamada SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
14 2 War Hammer Keisuke Miyata H Uchida SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
15 4 Tokai Fiero M Kikukawa Daisuke Sasaki SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12
16 Empresse City Keizo Ito C P Lemaire SP
05/27 11:57
-
05/28 01:12