Pts

1 2 3 4
Vladimir Shirokov 11 8 11 11
Alexander Chentsov 5 11 6 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladimir Shirokov
 • Game 1 Race to 5 - Vladimir Shirokov
 • Game 1 Race to 7 - Vladimir Shirokov
 • Game 1 Race to 9 - Vladimir Shirokov
 • Game 1 - Vladimir Shirokov won 11-5
 • 11-5: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Alexander Chentsov
 • Game 2 Race to 5 - Alexander Chentsov
 • Game 2 Race to 7 - Vladimir Shirokov
 • Game 2 Race to 9 - Alexander Chentsov
 • Game 2 - Alexander Chentsov won 8-11
 • 8-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Alexander Chentsov
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Shirokov
 • Game 3 Race to 7 - Vladimir Shirokov
 • Game 3 Race to 9 - Vladimir Shirokov
 • Game 3 - Vladimir Shirokov won 11-6
 • 11-6: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Vladimir Shirokov
 • Game 4 Race to 5 - Vladimir Shirokov
 • Game 4 Race to 7 - Vladimir Shirokov
 • Game 4 Race to 9 - Vladimir Shirokov
 • Game 4 - Vladimir Shirokov won 11-8
 • 11-8: Game 4 Score