Pts

1 2 3
Anatolii Nazarov 2 7 7
Vladyslav Mishchenko 11 11 11