Pts

1 2 3
Volodymyr Okopnyi 7 8 9
Viktor Slozka 11 11 11