Pts

1 2 3 4
Oleh Chulanov 6 11 8 3
Viktor Slozka 11 9 11 10