Pts

1 2 3 4
Oleksandr V Kovalchuk 11 6 11 11
Oleksandr Mishchenko 6 11 6 9