Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr V Kovalchuk 11 13 11 6 13
Dmytro Rehotun 8 15 8 11 15