Kawasaki 2024-06-14 09:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 La Valse Masayoshi Yagi Nobuhiko Sanrindo SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
2 Friendly Moon Masaki Iwasaki Tokoro Hotaru SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
3 1 Riko Stechkina Hideo Kubo Ryo Fujita SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
4 2 Vikander Hiromi Yamazaki Yu Makoto Kato SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
5 Tekkosan Terukazu Imai Ryusei Nakagoshi SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
6 4 Harmony Shine Shoichi Hirata Hiroto Ito SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
7 Siena Leon Toshio Tomita Yoshimi Nakashima SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
8 Sei Dancing Noboru Tamai Toshiyuki Takahashi SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
9 Yamato Kachidoki Sunao Yamada Yuki Furuoka SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
10 Party King Masaki Iwasaki Haruhisa Sano SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
11 3 Dancing Happily Kazumi Takei Wataru Fujie SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32
12 Pegase Briller Takayuki Yamashita Ryoya Sawada SP
06/13 11:35
-
06/14 09:32