Tokyo City Keiba 2024-07-10 11:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Splendente Katsunori Arayama Ryo Fujita SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
2 Edono Beat In Takakazu Saso Masashige Honda SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
3 4 Rhein Angel Hiroshi Takami Kota Motohashi SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
4 Kia Kia Katsunori Arayama Takayuki Yano SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
5 Hinna Ryo Akamine Hiroshi Chida SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
6 Matera Hachi Ichi Yasumasa Kurita Taito Mori SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
7 2 Nakagawa Faith Terunobu Fujita Yoichi Ando SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
8 Schon Prima Satoshi Fukunaga Keita Nishi SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
9 Saikyono Onna Masahiro Uesugi Shunsuke Ishikawa SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
10 1 Bright Color Terunobu Fujita Kenji Okamura SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
11 Kanaami Deathmatch Yoriaki Murakami Yu Takahashi SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
12 Z Sword Naoyuki Matoba Takami Riku SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
13 Annindofu Motohiro Akamine Reo Yokogawa SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
14 Shigeru Time Fly Ryo Akamine Genki Fujimoto SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
15 3 Vikrant Hitoshi Horie Ryota Sugawara SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51
16 Epi Le Ciel Kenji Sano Yuki Eriguchi SP
07/09 11:49
-
07/10 11:51