[1] HC Vardar 31-23 Meshkov Brest [3] 2017-09-08 15:45

Stadium: SRC Kale Round: 3

05/23 22:32 - 05/23 22:32