Barkah/Sahputri

European Team Championships MD 08/04 03:45 - Liu/Xia v Barkah/Sahputri 2-1
European Team Championships MD 08/03 05:24 - Barkah/Sahputri v Smith/Wheki 21-10
European Team Championships MD 08/02 02:30 - Jiang/Li v Barkah/Sahputri 6-21
Dubai Superseries 06/14 05:50 - Barkah/Sahputri v Awanda/Istarani 1-2
European Team Championships MD 06/12 12:05 1 Barkah/Sahputri v Kusumah/Lestari 2-1
European Team Championships MD 06/12 05:30 - Amelia/Cheong v Barkah/Sahputri 0-0
European Team Championships MD 05/31 12:35 - Barkah/Sahputri v Du/Xu 16-20
Swiss Open Women 04/07 12:00 1 Barkah/Sahputri v Hui Chang/Yang 0-2
Swiss Open Women 03/26 08:00 1 Tien Chang/Hui Yu v Barkah/Sahputri 1-2
European Team Championships MD 03/25 16:24 - Tomalova/Svabikova v Barkah/Sahputri 13-20
European Team Championships MD 03/24 14:36 - Barkah/Sahputri v Chieh Cheng/Hu 0-0