Vasilij Filatov

Moscow Liga Pro 05/16 19:00 - Vasilij Filatov v Rodion Chmelev 5-7
Moscow Liga Pro 05/16 18:00 - Vasilij Filatov v Pavel Tarutin 5-5
Moscow Liga Pro 05/16 17:00 - Alexander Olonov v Vasilij Filatov 9-7
Moscow Liga Pro 05/16 15:30 - Ruslan Alchimbaev v Vasilij Filatov 11-9
Moscow Liga Pro 05/15 20:01 - Vasilij Filatov v Pavel Pulnyi 8-7
Moscow Liga Pro 05/15 19:00 - Denis Bochkov v Vasilij Filatov 3-2
Moscow Liga Pro 05/15 17:30 - Vasilij Filatov v Pavel Pulnyi 8-3
Moscow Liga Pro 05/15 16:00 - Vasilij Filatov v Sergei Medvedev 0-2
Moscow Liga Pro 05/15 15:00 - Ruslan Alchimbaev v Vasilij Filatov 9-11
Moscow Liga Pro 05/14 18:30 - Vasilij Filatov v Denis Bochkov 6-10
Moscow Liga Pro 05/14 17:30 - Mikhail Efimov v Vasilij Filatov 6-8
Moscow Liga Pro 05/14 16:30 - Valerii Zonenko v Vasilij Filatov 9-10
Moscow Liga Pro 05/14 15:30 - Vasilij Filatov v Aleksandr Voronov 7-9
Czech Republic Extraleague 04/13 14:23 - Vasilij Filatov v Aleksandr Voronov 7-9
Czech Republic Extraleague 04/12 07:53 - Vasilij Filatov v Mikhail Yeshmetov 10-8
Moscow Liga Pro 04/10 19:30 - Sergei Medvedev v Vasilij Filatov 1-4
Moscow Liga Pro 04/10 18:00 - Denis Gavrilov v Vasilij Filatov 9-9
Moscow Liga Pro 04/10 16:30 - Vasilij Filatov v Ruslan Alchimbaev 4-6
Moscow Liga Pro 04/10 15:00 - Vasilij Filatov v Lev Volin 3-5
Moscow Liga Pro 04/09 20:30 - Vasilij Filatov v Lev Volin 7-10
Moscow Liga Pro 04/09 19:00 - Vasilij Filatov v Ruslan Alchimbaev 11-6
Moscow Liga Pro 04/09 18:00 - Vasilij Filatov v Mikhail Efimov 8-9
Moscow Liga Pro 04/09 17:00 - Denis Gavrilov v Vasilij Filatov 5-6
Moscow Liga Pro 04/09 15:30 - Lev Volin v Vasilij Filatov 8-9
Moscow Liga Pro 04/08 18:30 - Vasilij Filatov v Pavel Tarutin 4-9
Moscow Liga Pro 04/08 17:30 - Sergei Medvedev v Vasilij Filatov 10-6
Moscow Liga Pro 04/08 17:30 - Anton Anisimov v Vasilij Filatov 11-6
Moscow Liga Pro 04/08 15:34 - Vasilij Filatov v Mihail Efimov 7-10
Moscow Liga Pro 04/08 15:30 - Vasilij Filatov v Denis Bochkov View
Moscow Liga Pro 03/23 20:30 - Vasilij Filatov v Artyom Dvoinikov 4-7