Anthony/Shetty

Continental Championship FNTR 03/22 18:50 - Anthony/Shetty v Youngsik Jeoung/Lee 0-3
Continental Championship FNTR 03/16 15:10 1 Youngsik Jeoung/Lee v Anthony/Shetty 3-0
Continental Championship FNTR 03/16 12:10 1 Anthony/Shetty v Sidorenko/Vlasov 3-1
Japan Open Women 03/15 17:50 1 Anthony/Shetty v Kulczycki/Grela 3-1
Continental Championship FNTR 03/15 17:38 - Anthony/Shetty v Grela/Kulczycki 11-5
Japan Open Women 03/07 16:40 1 Calderano/Gauzy v Shetty/Anthony 3-1
Japan Open Women 08/18 12:40 - Anthony/Shetty v Ghosh/Gnanasekaran 0-3
Japan Open Women 08/18 10:40 - Anthony/Shetty v Alexandrov/Kodjabashev 3-0
Japan Open Women 08/17 09:00 1 Anthony/Shetty v Gunduz/Abdullah Yigenler 3-2