Anthony/Shetty

Hungarian Open WD 10/26 19:32 - Anthony/Shetty v An/Cho 7-9
Hungarian Open WD 10/26 13:36 - Anthony/Shetty v Berglund/Brodd 8-6
Poland Ekstaklasa Women 03/22 18:50 - Anthony/Shetty v Youngsik Jeoung/Lee 0-3
Poland Ekstaklasa Women 03/16 15:10 1 Youngsik Jeoung/Lee v Anthony/Shetty 3-0
Poland Ekstaklasa Women 03/16 12:10 1 Anthony/Shetty v Sidorenko/Vlasov 3-1
Hungarian Open WD 03/15 17:50 1 Anthony/Shetty v Kulczycki/Grela 3-1
Poland Ekstaklasa Women 03/15 17:38 - Anthony/Shetty v Grela/Kulczycki 11-5
Hungarian Open WD 03/07 16:40 1 Calderano/Gauzy v Shetty/Anthony 3-1
Hungarian Open WD 08/18 12:40 2 Anthony/Shetty v Ghosh/Gnanasekaran 0-3
Hungarian Open WD 08/18 10:40 3 Anthony/Shetty v Alexandrov/Kodjabashev 3-0
Hungarian Open WD 08/17 09:00 1 Anthony/Shetty v Gunduz/Abdullah Yigenler 3-2