Kirill Skachkov

Moscow Liga Pro Women 12/29 19:00 - Alexey Liventsov v Kirill Skachkov 9-10
Moscow Liga Pro Women 12/29 17:30 - Kirill Skachkov v Grigory Vlasov 9-9
Moscow Liga Pro Women 12/29 16:00 - Kirill Skachkov v Vasily Lakeev 3-1
Moscow Liga Pro Women 12/29 15:00 - Mikhail Paikov v Kirill Skachkov 1-7
Moscow Liga Pro Women 12/28 20:26 - Alexey Liventsov v Kirill Skachkov 5-8
Moscow Liga Pro Women 12/28 19:00 - Kirill Skachkov v Vasily Lakeev 9-7
Moscow Liga Pro Women 12/28 18:00 - Kirill Skachkov v Grigory Vlasov 8-4
Moscow Liga Pro Women 12/28 17:00 - Mikhail Paikov v Kirill Skachkov 2-9
Moscow Liga Pro Women 12/28 15:30 - Alexey Liventsov v Kirill Skachkov 11-9
Poland Ekstaklasa Women 11/15 18:15 1 Patryk Zatowka v Kirill Skachkov 4-2
Hungarian Open WD 10/30 14:20 1 Kirill Skachkov v Ziyang Yu 3-4
Poland Ekstaklasa Women 09/20 16:10 - Marek Badowski v Kirill Skachkov 4-1
Hungarian Open 08/23 16:30 - Kirill Gerassimenko v Kirill Skachkov 4-3
Hungarian Open WD 08/22 11:20 - Mihai Bobocica v Kirill Skachkov 1-4
Hungarian Open WD 08/22 08:00 1 Chenhao Xu v Kirill Skachkov 2-4
Poland Ekstaklasa Women 08/16 11:40 - Kirill Gerassimenko v Kirill Skachkov 4-3
Hungarian Open WD 08/15 16:50 1 Kirill Skachkov v Joao Geraldo 4-0
Hungarian Open WD 08/15 08:50 - Kirill Skachkov v Aleksandar Karakasevic 4-2
Moscow Liga Pro Women 06/26 20:26 - Kirill Skachkov v Vildan Gadiev 3-11
Moscow Liga Pro Women 06/26 18:30 - Kirill Skachkov v Alexei Liventsov 11-2
Moscow Liga Pro Women 06/26 17:30 - Fedor Kuzmin v Kirill Skachkov 2-11
Moscow Liga Pro Women 06/26 16:30 - Taras Merzlikin v Kirill Skachkov 5-11
Moscow Liga Pro Women 06/26 15:30 - Kirill Skachkov v Vildan Gadiev 10-9
Poland Ekstaklasa Women 05/05 15:30 1 Kirill Skachkov v Pavel Sirucek 3-1
Poland Ekstaklasa Women 05/05 14:00 1 Kirill Skachkov v Lubomir Jancarik 3-1
Poland Ekstaklasa Women 05/03 18:30 1 Kirill Skachkov v Omar Assar 3-1
Poland Ekstaklasa Women 05/03 17:00 1 Kirill Skachkov v Mohamed El-Beiali 3-1
Hungarian Open WD 03/27 17:22 - Kirili Skachkov v Panagiotis Gionis 13-12
Hungarian Open WD 03/27 15:05 - Kirili Skachkov v Ioannis Sgouropoulos 6-10
Poland Ekstaklasa Women 03/23 18:30 - Sangsu Lee v Kirill Skachkov 4-1