Antonsen/Nohr

China Open MD 10/18 15:00 - Antonsen/Nohr v Inoue/Kaneko 7-11
China Open MD 10/18 10:00 - Antonsen/Nohr v Inoue/Kaneko 0-2
China Open MD 10/16 08:40 - Jansen/Zurwonne v Antonsen/Nohr 1-2
Korea Masters XD 08/30 13:40 - Antonsen/Nohr v Kim/Dae Lee 0-2
Korea Masters XD 08/29 08:10 - Dunn/Hall v Antonsen/Nohr 13-19
Korea Masters XD 08/29 08:10 - Dunn/Hall v Antonsen/Nohr 0-2
China Open MD 07/03 05:45 - Ivanov/Sozonov v Antonsen/Nohr 2-0
China Open MD 06/27 08:20 - He/Tan v Antonsen/Nohr 2-0
Korea Masters XD 03/31 18:10 - Antonsen/Nohr v Lamsfuss/Seidel 1-2
Korea Masters XD 03/30 19:30 - Gutama/Putra v Antonsen/Nohr 1-2
Korea Masters XD 03/29 17:30 - Antonsen/Nohr v Gicquel/Labar 2-1
Korea Masters XD 03/28 19:10 - Antonsen/Nohr v Fischer/Hess 2-0
Hong Kong Open MD 03/08 16:25 - Antonsen/Nohr v Petersen/Kolding 0-2
Hong Kong Open MD 03/07 14:10 - Antonsen/Nohr v Attri/Reddy 2-0
Welsh Int. Women Qual 03/06 11:20 - Antonsen/Nohr v Po/Yang 2-1
Korea Masters XD 02/23 17:20 - Boe/Mogensen v Antonsen/Nohr 2-1
Korea Masters XD 02/22 12:40 - Bay-Smidt/Sogaard v Antonsen/Nohr 1-2
Korea Masters XD 02/21 13:30 - Scheiwiller/Utrosa v Antonsen/Nohr 10-16
Hong Kong Open MD 01/31 03:30 - Gideon/Sukamuljo v Antonsen/Nohr 2-0
Hong Kong Open MD 01/24 07:00 - Nohr/Antonsen v Chooi/Low 1-2
Hong Kong Open MD 01/17 02:40 - Alfian/Ardianto v Antonsen/Nohr 2-0
Welsh Int. Women Qual 11/21 08:50 1 Antonsen/Nohr v Chai/Wang 1-2
Welsh Int. Women Qual 11/21 04:30 1 Hantoro/Rendy Sugiarto v Antonsen/Nohr 0-2
Welsh Int. Women Qual 11/14 07:15 1 Han/Zhou v Antonsen/Nohr 2-0
Welsh Int. Women Qual 11/14 03:44 - Antonsen/Nohr v Po/Yang 21-18
Hong Kong Open MD 11/02 13:50 4 Christiansen/Daugaard v Antonsen/Nohr 2-1
Hong Kong Open MD 11/01 11:20 5 Antonsen/Nohr v Abramov/Zinchenko 2-1
China Open MD 10/20 17:30 1 Boe/Mogensen v Antonsen/Nohr 2-0
China Open MD 10/19 16:30 4 Conrad-Petersen/Kolding v Antonsen/Nohr 0-2
China Open MD 10/18 13:00 5 Antonsen/Nohr v Colberg/Fladberg 2-1