Antonsen/Nohr

Int. Mexicano MD 08/30 13:40 - Antonsen/Nohr v Kim/Dae Lee 0-2
Int. Mexicano MD 08/29 08:10 - Dunn/Hall v Antonsen/Nohr 13-19
Int. Mexicano MD 08/29 08:10 - Hall/Dunn v Antonsen/Nohr 0-2
China Open MD 07/03 05:45 - Ivanov/Sozonov v Antonsen/Nohr 2-0
China Open MD 06/27 08:20 - He/Tan v Antonsen/Nohr 2-0
Int. Mexicano MD 03/31 18:10 - Antonsen/Nohr v Lamsfuss/Seidel 1-2
Int. Mexicano MD 03/30 19:30 - Gutama/Putra v Antonsen/Nohr 1-2
Int. Mexicano MD 03/29 17:30 - Antonsen/Nohr v Gicquel/Labar 2-1
Int. Mexicano MD 03/28 19:10 - Antonsen/Nohr v Fischer/Hess 2-0
Singapore Open MD 03/08 16:25 - Antonsen/Nohr v Petersen/Kolding 0-2
Singapore Open MD 03/07 14:10 - Antonsen/Nohr v Attri/Reddy 2-0
Polish Int. Women Qual 03/06 11:20 - Antonsen/Nohr v Po/Yang 2-1
Int. Mexicano MD 02/23 17:20 - Boe/Mogensen v Antonsen/Nohr 2-1
Int. Mexicano MD 02/22 12:40 - Bay-Smidt/Sogaard v Antonsen/Nohr 1-2
Int. Mexicano MD 02/21 13:30 - Scheiwiller/Utrosa v Antonsen/Nohr 10-16
Singapore Open MD 01/31 03:30 - Gideon/Sukamuljo v Antonsen/Nohr 2-0
Singapore Open MD 01/24 07:00 - Nohr/Antonsen v Chooi/Low 1-2
Singapore Open MD 01/17 02:40 - Alfian/Ardianto v Antonsen/Nohr 2-0
Polish Int. Women Qual 11/21 08:50 1 Antonsen/Nohr v Chai/Wang 1-2
Polish Int. Women Qual 11/21 04:30 1 Hantoro/Rendy Sugiarto v Antonsen/Nohr 0-2
Polish Int. Women Qual 11/14 07:15 1 Han/Zhou v Antonsen/Nohr 2-0
Polish Int. Women Qual 11/14 03:44 - Antonsen/Nohr v Po/Yang 21-18
Singapore Open MD 11/02 13:50 - Christiansen/Daugaard v Antonsen/Nohr 2-1
Singapore Open MD 11/01 11:20 - Antonsen/Nohr v Abramov/Zinchenko 2-1
China Open MD 10/20 17:30 1 Boe/Mogensen v Antonsen/Nohr 2-0
China Open MD 10/19 16:30 - Conrad-Petersen/Kolding v Antonsen/Nohr 0-2
China Open MD 10/18 13:00 - Antonsen/Nohr v Colberg/Fladberg 2-1
Polish Int. Women Qual 10/17 15:00 1 Antonsen/Nohr v Arends/Jille 2-1
Polish Int. Women Qual 10/17 10:20 1 Kaesbauer/Pistorius v Antonsen/Nohr 1-2
Polish Int. Women Qual 09/28 16:40 1 Antonsen/Nohr v Lane/Vendy 0-2