Grand Canyon Women

NCAA Champs Women 11/17 20:00 - Utah Valley Women v Grand Canyon Women 24-20
NCAA Champs Women 11/16 02:00 - Seattle Women v Grand Canyon Women 3-2
NCAA Champs Women 11/09 01:00 - Grand Canyon Women v New Mexico State Women 1-3
NCAA Champs Women 10/20 18:00 - Chicago State Women v Grand Canyon Women 0-3
NCAA Champs Women 10/28 18:58 - Utah Valley Women v Grand Canyon Women 24-18
NCAA Champs Women 10/27 01:55 - Seattle Women v Grand Canyon Women 9-15
NCAA Champs Women 09/23 16:53 - Chicago State Women v Grand Canyon Women 24-21

Leagues Played