Shihao Wei

Japan Open WD 01/25 20:40 - Joao Monteiro v Shihao Wei View
Japan Open WD 01/25 18:00 1 Quadri Aruna v Shihao Wei 1-3
Japan Open WD 12/21 20:30 - Shihao Wei v Tomas Tregler View
Japan Open WD 12/21 18:39 - Shihao Wei v Ondrej Bajger 11-4
Japan Open WD 11/23 19:57 - Robin Devos v Shihao Wei 8-10
Japan Open WD 11/23 18:25 - Zsolt Peto v Shihao Wei 8-10
Japan Open WD 10/12 17:27 - Shihao Wei v Hugo Calderano 15-16