Chuanxi Han

Belarus Open 12/20 20:40 - Niagol Stoyanov v Chuanxi Han View
Belarus Open 12/20 18:20 - Can Akkuzu v Chuanxi Han 10-6
Belarus Open 11/30 19:30 - Chuanxi Han v Quadri Aruna View
Belarus Open 11/30 17:14 - Chuanxi Han v Joao Monteiro 12-11
Belarus Open 11/24 18:43 - Chuanxi Han v Vladimir Samsonov 7-11
Belarus Open 10/26 16:20 - Chuanxi Han v Can Akkuzu 8-10
Belarus Open 10/12 17:59 - Quadri Aruna v Chuanxi Han 5-9