Dakar Universite Club

Senegal Division 1 08/15 17:02 - Dakar Universite Club v Saint Louis BC W 66-56
Senegal Division 1 08/01 16:30 - Dakar Universite Club v Saint Louis BC W 71-64
Senegal Division 1 07/22 16:30 1 Dakar Universite Club v Louga W 69-51
Senegal Division 1 07/11 16:30 - Dakar Universite Club v Universite Gaston Berger W 68-67
Senegal Division 1 06/23 19:30 - USO v Dakar Universite Club W 69-86
Basketball Matches 06/10 15:00 1 Dakar Universite Club v Mbour BC W 85-53
Senegal Division 1 05/26 15:00 - Dakar Universite Club v Saint Louis BC W 74-64
Senegal Division 1 05/16 18:00 1 Dakar Universite Club v US Ouakam L 65-76
Senegal Division 1 04/14 17:15 - AS Douanes v Dakar Universite Club W 76-88
Senegal Division 1 03/31 17:45 - Dakar Universite Club v ASFA W 60-56
Senegal Division 1 03/03 17:45 - Dakar Universite Club v HLM Basket - View
Basketball Matches 02/18 13:30 - Mermoz v Dakar Universite Club W 59-65