Dakar Universite Club

Senegal Division 1 05/16 18:00 1 Dakar Universite Club v US Ouakam L 65-76
Senegal Division 1 04/14 17:15 - AS Douanes v Dakar Universite Club W 76-88
Senegal Division 1 03/31 17:45 - Dakar Universite Club v ASFA W 60-56
Senegal Division 1 03/03 17:45 - Dakar Universite Club v HLM Basket - View
Basketball Matches 02/18 13:30 - Mermoz v Dakar Universite Club W 59-65