Denis Bochkov

Moscow Liga Pro 01/14 20:30 - Aleksandr Voronov v Denis Bochkov 9-6
Moscow Liga Pro 01/14 19:00 - Vasily Dedov v Denis Bochkov 8-10
Moscow Liga Pro 01/14 17:30 - Denis Bochkov v Alexander Voronov 2-6
Moscow Liga Pro 01/14 16:00 - Denis Bochkov v Alexander Zhelubenkov 10-8
Moscow Liga Pro 01/14 15:00 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 10-10
Moscow Liga Pro 01/13 19:56 - Denis Bochkov v Pavel Perov 7-10
Moscow Liga Pro 01/13 17:30 - Denis Bochkov v Maksim Bokov 12-10
Moscow Liga Pro 01/13 16:00 - Denis Bochkov v Ivan Talamanov 10-11
Moscow Liga Pro 01/13 15:00 - Vasily Dedov v Denis Bochkov 6-11
Moscow Liga Pro 12/26 19:57 - Denis Bochkov v Pavel Perov 11-6
Moscow Liga Pro 12/26 19:00 - Denis Bochkov v Vasily Dedov 11-6
Moscow Liga Pro 12/26 18:00 - Denis Bochkov v Valerii Zonenko 6-11
Moscow Liga Pro 12/26 17:00 - Aleksandr Voronov v Denis Bochkov 14-12
Moscow Liga Pro 12/26 15:30 - Pavel Perov v Denis Bochkov 11-13
Moscow Liga Pro 12/25 20:30 - Artyom Tihonov v Denis Bochkov 8-11
Moscow Liga Pro 12/25 18:30 - Denis Bochkov v Artyom Tihonov 4-11
Moscow Liga Pro 12/25 17:30 - Yurii Nozdrunov v Denis Bochkov 7-10
Moscow Liga Pro 12/25 16:30 - Pavel Perov v Denis Bochkov 8-11
Moscow Liga Pro 12/25 15:30 - Denis Bochkov v Aleksei Horkov 11-6
Moscow Liga Pro 12/24 20:30 - Valerii Zonenko v Denis Bochkov 11-8
Moscow Liga Pro 12/24 19:30 - Aleksandr Zhelubenkov v Denis Bochkov 4-11
Moscow Liga Pro 12/24 18:00 - Vasily Dedov v Denis Bochkov 6-10
Moscow Liga Pro 12/24 16:30 - Denis Bochkov v Valerii Zonenko 8-11
Moscow Liga Pro 12/24 15:00 - Denis Bochkov v Aleksei Horkov 8-11
Moscow Liga Pro 11/13 19:57 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 4-5
Moscow Liga Pro 11/13 19:00 - Maksim Bokov v Denis Bochkov 9-9
Moscow Liga Pro 11/13 17:30 - Denis Bochkov v Muhammed Ahmedzhanov 6-9
Moscow Liga Pro 11/13 16:00 - Denis Bochkov v Yurii Nozdrunov 8-5
Moscow Liga Pro 11/13 15:00 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 5-9
Moscow Liga Pro 11/12 20:37 - Ivan Talamanov v Denis Bochkov 11-6