Vitaly Bazilevsky

Results

Liga Pro 05/05 07:45 - Vitalii Bazilevskii v Ivan Tolmachev W 3-1
Liga Pro 05/05 06:45 - Sergey Simonov v Vitalii Bazilevskii L 3-1
Liga Pro 05/05 05:45 - Ivan Tolmachev v Vitalii Bazilevskii W 1-3
Liga Pro 05/05 05:15 - Vitalii Bazilevskii v Konstantin Olshakov L 1-3
Liga Pro 05/03 07:45 - Aleksandr Klavdenkov v Vitalii Bazilevskii L 3-1
Liga Pro 05/03 06:45 - Vitalii Bazilevskii v Ivan Tolmachev L 2-3
Liga Pro 05/03 06:15 - Anatoly Trushkin v Vitalii Bazilevskii L 3-0
Liga Pro 05/03 04:45 - Vitalii Bazilevskii v Aleksandr Klavdenkov L 1-3
Liga Pro 05/02 07:45 - Vitalii Bazilevskii v Ivan Tolmachev L 0-3
Liga Pro 05/02 07:15 - Vitalii Bazilevskii v Aleksei Yanshaev L 2-3
Liga Pro 05/02 05:45 - Vitalii Bazilevskii v Anatoly Trushkin L 0-3
Liga Pro 05/02 04:45 - Ivan Tolmachev v Vitalii Bazilevskii W 1-3