Ivan Talamanov

Moscow Liga Pro 04/17 21:00 - Dmitri Popov v Ivan Talamanov 10-11
Moscow Liga Pro 04/17 19:00 - Nikolay Boev v Ivan Talamanov 3-4
Moscow Liga Pro 04/17 17:30 - Ivan Talamanov v Denis Grishenin 8-6
Moscow Liga Pro 04/17 16:00 - Ivan Talamanov v Kirill Puzankov 0-3
Moscow Liga Pro 04/17 15:00 - Dmitri Popov v Ivan Talamanov 9-9
Moscow Liga Pro 04/16 20:31 - Ivan Talamanov v Pavel Lukyanov 9-10
Moscow Liga Pro 04/16 18:30 - Ivan Talamanov v Kirill Puzankov 9-7
Moscow Liga Pro 04/16 17:30 - Pavel Lukyanov v Ivan Talamanov 8-7
Moscow Liga Pro 04/16 16:30 - Yurii Nozdrunov v Ivan Talamanov 8-5
Moscow Liga Pro 04/16 15:30 - Ivan Talamanov v Ivan Egorshev 10-5
Moscow Liga Pro 04/04 19:30 - Ivan Talamanov v Vyacheslav Karpenko View
Moscow Liga Pro 04/04 18:30 - Somon Husen v Ivan Talamanov View
Moscow Liga Pro 04/04 17:00 - Ivan Talamanov v Alexandr Zhelubenkov View
Moscow Liga Pro 04/04 16:00 - Herman Debizhansky v Ivan Talamanov View
Moscow Liga Pro 04/03 20:43 - Vasily Dedov v Ivan Talamanov 10-5
Moscow Liga Pro 04/03 19:30 - Kirill Puzankov v Ivan Talamanov 7-10
Moscow Liga Pro 04/03 18:00 - Somon Khusen v Ivan Talamanov 8-10
Moscow Liga Pro 04/03 18:00 - Dmitry Popov v Ivan Talamanov View
Moscow Liga Pro 04/03 16:30 - Ivan Talamanov v Vasily Dedov 0-5
Moscow Liga Pro 04/03 15:00 - Ivan Talamanov v Sergei Mokropolov 14-14
Moscow Liga Pro 04/02 19:00 - Ivan Talamanov v Sergei Pahomov 8-9
Moscow Liga Pro 04/02 18:00 - Somon Husen v Ivan Talamanov 10-9
Moscow Liga Pro 04/02 17:00 - Herman Debizhansky v Ivan Talamanov 13-13
Moscow Liga Pro 04/02 16:00 - Ivan Talamanov v Sergei Mokropolov 9-8
Moscow Liga Pro 03/07 20:44 - Ivan Talamanov v Artyom Tihonov 6-11
Moscow Liga Pro 03/07 19:30 - Ivan Talamanov v Vyacheslav Karpenko 11-8
Moscow Liga Pro 03/07 18:30 - Artyom Tihonov v Ivan Talamanov 11-7
Moscow Liga Pro 03/07 17:00 - Ivan Talamanov v Alexandr Zhelubenkov 10-4
Moscow Liga Pro 03/07 16:00 - Aleksei Ulanov v Ivan Talamanov 6-10
Moscow Liga Pro 03/06 19:00 - Ivan Talamanov v Herman Debizhansky 9-5