Jan Jorgensen Jan O Jorgensen

China Open MD 09/20 08:00 - Long Chen v Jan O Jorgensen 2-0
China Open MD 09/18 04:00 - Jan O Jorgensen v Dong Keun Lee 2-1
Polish Int. 08/31 13:00 - Jan O Jorgensen v Yu Igarashi 0-2
Polish Int. 08/30 09:50 - Jan O Jorgensen v Riichi Takeshita 2-1
Polish Int. 08/29 10:00 - Jan O Jorgensen v Lucas Claerbout 2-0
Polish Int. 07/28 05:49 - Sitthikom Thammasin v Jan O Jorgensen 20-16
Polish Int. 07/28 04:00 - Sitthikom Thammasin v Jan O Jorgensen 2-0
Polish Int. 07/27 01:00 - Chico Aura Dwi Wardoyo v Jan O Jorgensen 1-2
Polish Int. 07/26 06:05 - Jan O Jorgensen v Riichi Takeshita 2-1
Polish Int. 07/25 03:35 - Jan O Jorgensen v Hsuan Yi Hsueh 2-1
China Open MD 07/03 02:45 - Kanta Tsuneyama v Jan O Jorgensen 2-1
China Open MD 06/27 08:00 - Jan O Jorgensen v Kidambi Srikanth 0-2
Polish Int. 06/14 01:10 - Jan O Jorgensen v Brice Leverdez 0-2
China Open MD 05/25 13:00 1 Kanta Tsuneyama v Jan O Jorgensen 2-0
China Open MD 05/24 15:00 - Kwang Hee Heo v Jan O Jorgensen View
Singapore Open MD 05/23 14:00 1 Jan O Jorgensen v Iskandar Zulkarnain 2-1
Singapore Open MD 05/22 04:00 1 Jan O Jorgensen v Rodion Alimov 2-0
Singapore Open MD 05/21 03:00 1 Jan O Jorgensen v Adel Hamek 2-0
Singapore Open MD 04/28 12:00 - Rajiv Ouseph v Jan O Jorgensen 2-1
Singapore Open MD 04/27 15:00 - Jan O Jorgensen v Anders Antonsen Walkover
Singapore Open MD 04/26 15:00 - Jan O Jorgensen v Mark Caljouw 2-0
Singapore Open MD 04/25 11:20 - Jan O Jorgensen v Michal Rogalski 2-0
Singapore Open MD 04/24 10:00 - Orkhan Galandarov v Jan O Jorgensen 0-2
Polish Int. 03/30 17:00 - Mark Caljouw v Jan O Jorgensen 2-0
Polish Int. 03/29 14:45 - Jan O Jorgensen v Gurusaidutt R.M.V. 2-1
Polish Int. 03/28 18:30 - Pablo Abian v Jan O Jorgensen 1-2
Polish Int. 03/27 18:50 - Lars Schaenzler v Jan O Jorgensen 0-2
China Open MD 03/14 19:20 - Jan Jorgensen v Dong Keun Lee 1-2
Polish Int. 02/25 12:30 - Jan O Jorgensen v Sameer Verma 0-2
Polish Int. 02/24 18:30 - Lucas Corvee v Jan O Jorgensen 1-2