Choi/Chae

Singapore Open MD 04/26 08:04 - Zheng/Huang v Choi/Chae 20-16
China Open Women 03/14 12:07 - Choi/Chae v Wang/Huang 17-20